Untitled Document
Main PageHistory of  IsraelTime LineDocumentsMore ReadingLinksAbout
 

Untitled Document

1. Tidlige tider
(1000 f.v.t. - 1900)

2. Israels oprettelse (1880 - 1947)

3. Den nye stat
(1947 - 1973)

 

 


Israels historie - Tidslinie

 

 
1. Tidlige tider (1000 f.v.t. - 1900)

 

Kong David
1000 f.v.t.

Kong David regerer over Judæa, det første forenede kongedømme i området.  
 
Kong Salomon dør, riget
opdeles i Judæa (i syd)
and Israel (i nord).

Riget deles i to
931 f.v.t.

 
  Assyrerne invaderer og
destruerer det nordiske
kongedømme, Israel.
 
 
Babylonerne indtager Jerusalem, ødelægger det første tempel, og forviser mange jøder til Babylon.
Babylonerne
586 f.v.t.

 
  Perserne besejrer
babylonerne, lader jøderne
vende tilbage til Jerusalem.
 
 
Aleksander Den Store besejrer perserne, og ind-
tager dermed også Judæa.
Grækerne
332 f.v.t.
 
  Makkabæerne gør oprør imod grækerne, Judæa igen uafhængig jødisk stat.
 
 
Romerne indtager det græske imperium inklusiv Judæa, jøder får begrænset selvstændighed.
Romerne
63 f.v.t.
 
  Herodes Den Store
administrerer den romerske
provins Judæa.
 
 
Titus knuser endnu et
jødisk oprør, Jerusalem lægges i ruiner.
Jerusalems ødelæggelse
70
 
  Bar Kochva-revolten, mange jøder deporteres eller dræ-
bes af romerne. Judæa omdøbes til "Palæstina."
 
 
Den romerske kejser Konstantin gør kristen-
dommen til officiel religion
i hele imperiet.
Byzantinske periode
313
 
  Perserne generobrer Jerusalem, Byzans besejrer perserne, dræber jøder, brænder synagoger.  
 
Den arabiske kalif Omar indtager Jerusalem, bygger Al Aksa-moskeen på ruiner-
ne af det jødiske tempel.
Arabisk herredømme
638
 
  Jerusalem indtages af
det Kairo-baserede
Fatimide-dynasty.
 
 
Fatimiderne besejres
af de tyrkiske seljukker,
arabisk dominans ophører.
De tyrkiske seljukker
1071
 
 

Korsfarerne erobrer
Jerusalem, massakrerer mange jøder og muslimer.

 
 
Den kurdiske general Sala-
din, regent over Egypten og Syrien, indtager Jerusalem.
Saladin
1187
 
  Mamelukkerne overtager Egypten, fordriver sidste korsfarere fra det
hellige land.
 
 
De osmanniske tyrkere overtager Kairo, regerer hele Mellemøsten fra Kon-
stantinopel i 400 år.
Osmanniske imperium
1517-1917
 
 

 
 
 
2. Israels oprettelse
(1880 - 1947)

 

 
  Første større bølge af
europæiske jøder immigrerer til Palæstina.
 
 
Verdenszionistorganisatio-
nen, ledet af Theodor Herzl, grundlægges på første zio-
nistiske kongres i Basel.
Første zionistiske kongres
1897
 
  Anden bølge af jødisk immi-
gration fra Østeuropa.
 
 
Britiske regering udsteder
Balfour-deklarationen med
løftet om et "jødisk natio-
nalt hjem" i Palæstina.
Balfour-deklarationen
1917
 
  Den britiske general
Allenby indtager
Jerusalem.
 
 
Oprettelse af mandaterne
for Syrien, Mesopotamien
(Irak) og Palæstina.
Mandaterne oprettes
1920
 
  Jødisk-arabisk samarbejde
bryder sammen, arabiske
nationalister retter blikket
mod Jerusalem.
 
 
Arabiske demonstranter angriber Jerusalems jødiske befolkning, april 1920.
Første arabiske optøjer
1920
 
  Første valg til det jødiske
parlament, "Knesset" finder sted i april 1920.
 
 
Arabiske nationalister angriber jøder i Jaffa;
volden spredes til hele
Palæstina, maj 1921.
Flere arabiske optøjer
1921
 
  Palæstina-mandatet og
det jødiske nationale hjem bekræftes af forløberen for FN, Folkeforbundet.
 
 
Transjordanien udskilles fra
Palæstina, 3/4 af mandatets
areal ekskluderes fra po-
tentielt jødisk hjemland.
Transjordanien
1922
 
  Britiske forsøg på etablering af jødisk-arabisk magtdeling i Palæstina fejler grundet arabisk afvisning.  
 
Det Hebraiske Univer-
sitet grundlægges øst for Jerusalem, juni 1925
Det Hebraiske Universitet
1925
 
  Knesset bemyndiges til at
indkræve skatter fra jødisk
samfund. Ansvarlig for sund-
hed, uddannelse, velfærd.
 
 
Jødiske samfund overalt
i Palæstina under angreb. Massakre på Hebrons jøder.
Fornyede arabiske angreb
1929
 
  England strammer reglerne
for jødisk immigration, som reaktion på arabisk vold.
 
 

Hitlers magtovertagelse i Tyskland medfører øget jø-
disk emigration fra Europa.

Jødisk immigration
tiltager
1933
 
  Al Husseini-klan grundlæg-
ger politisk parti og væbnet milits til kamp mod jøderne og det britiske mandat.
 
 
Araberne erklærer gene-
ral strejke, angriber jøder
overalt i Palæstina. Jødisk forsvar er delvist effektivt.
Den arabiske opstand
1936
 
  Araberne afviser britisk plan for opdeling i jødisk stat i 20% af området, arabisk stat i 80%.  
 
Arabisk-nazistisk samarbej-
de. Tyskland leverer våben til palæstinensiske araberes kamp mod jøderne.
Arabisk-nazistisk alliance
1937
 
  Angreb på jødiske civile når
nye højder. Jøderne går til
modangreb mod arabiske
guerillaer.
 
 
England foreslår plan uacceptabel for jøderne, opgiver herefter det jødiske nationale hjem.
Det 'jødiske nationale
hjem' i fare
1938-39
 
  Jøderne allierer sig med England under krigen, de palæstinensiske arabere med Nazityskland.  
 
Trods jødisk krigsindsats, blokerer England for jødiske flygtninge til Palæstina. Jø-
disk sabotage mod briterne.
Jødiske flygtninge
fra Europa
1945-48
 
  FN vedtager deling af Palæstina i to lige store dele. Jøderne accepterer, araberne afviser planen.  
 

 
 
 
3. Den nye stat (1947 - 1973)
 

 
 
Arabere angriber jøder over hele Palæstina. Borgerkrig bryder ud, mange arabere flygter før arabisk invasion.
Borgerkrig i Palæstina
1947-48
 
  Israel angribes af Egypten, Jordan, Syrien, Libanon og Irak. Våbenhvile indgås i foråret 1949.  
 
700.000 arabere flygter
fra ny israelsk stat. Omtrent samme antal jøder flygter til Israel fra arabiske lande.
Arabiske og jødiske flygtninge
1948-53
 
  Egypten og Jordan støtter guerillaangreb mod Israel fra Gaza og Vestbredden. Israelsk gengældelse.  
 
Egyptens blokade af det Røde Hav og nationalisering af Suez-kanalen udløser international krise. Israel invaderer Gaza og Sinai.
Sinai-krisen
1956
 
  PLO etableres for at "befri" Palæstina fra zionisterne.  
 
Arabiske styrker op-
marcheres omkring Israel
og truer med angreb. Israel slår først, besejrer Egypten, Jordan og Syrien.
Seksdageskrigen
1967
 
  FN opfordrer til forhandlet løsning. Araberne afviser forhandlinger, anerkendel-
se, fred med Israel.
 
 
Egypten beskyder israel-
ske styrker i Sinai. Israel svarer igen med luft- og kommandoangreb.
Udmattelseskrigen
1967-70
 
  PLO angriber israelske og
jødiske civile over hele
verden.
 
 
Egypten og Syrien indleder koordineret overraskelses-
angreb på to fronter, Israel slår angriberne tilbage.
Yom Kippur-krigen
1973
 
 
 
 
 
4. Fred med araberne?
(1977 - 2000)

 
 
  Egypten og Israel indgår fredsaftale, Israel forlader demilitariseret Sinai-halvø.  
 
Efter år med guerillaangreb, invaderer Israel Libanon og uddriver PLO fra landet.
Libanon-krigen
1982
 
  Optøjer bryder ud i Gaza og på Vestbredden. Israel prøver at slå oprøret ned. Der er mange tab.  
 
PLO støtter Iraks invasion
af Kuwait og raketangreb
på Israel, som afstår
fra gengældelse.
Golfkrigen
1991
 
  Israel og dets arabiske naboer mødes i Madrid og senere i Washington med beskedne resultater.  
 
Gennembrud i forhandlinger mellem Israel og PLO. En fredsproces indledes.
Oslo-processen
1993
 
  Palæstinensisk selvstyre overtager magten i nogle dele af Gaza og Vestbredden.  
 
Jordan bliver det andet arabiske land, som indgår fred med Israel.
Fred med Jordan
1994
 
  Israel overdrager yderligere områder til det palæstinen-
siske selvstyre.
 
 
Israels premierminister Yitzhak Rabin bliver skudt af radikal, ortodoks jøde.
Mordet på Rabin
1995
 
  Yderligere aftaler under-
skrives. Fredsprocessen fortsætter, omend i lavt gear.
 
 
Israel trækker alle tropper ud af Libanon; afslutter 22 års militær tilstedeværelse.
Israel forlader Libanon
2000
 
  Israel tøver med tilbage-
trækninger pga. manglende palæstinensisk efterlevelse af indgåede aftaler.
 
 
Israel fremlægger et freds-
forslag for palæstinenserne, som afviser det og forlader forhandlingerne.
Camp David og fredspro-cessens sammenbrud
2000
 
 

 
 
 
5. Fredsprocessen i krise (2000 - i dag)
 

 
  Palæstinenserne indleder kampagne af selvmords-
bomber og andre angreb på israelske civile i hidtil uset omfang.
 
 
Israel genbesætter større palæstinensiske byer på Vestbredden for at øde-
lægge terroristers baser.
Operation
'Defensive Shield'
2002
 
  Israel bygger sikkerheds-
barriere på Vestbredden for at forhindre selvmordsbom-
ber i at nå israelske civile.
 
 
Verdens stormagter lance-
rer faseopdelt fredsplan. Første fase bliver aldrig implementeret.
'Køreplanen for fred'
2003
 
  Israel foretager ensidig tilbagetrækning fra Gaza-
striben, evakuerer 8000 jødiske bosættere.
 
 
Hamas vinder palæsti-
nensisk parlamentsvalg.
Forsøg på magtdeling
med Fatah slår fejl.
Hamas kommer til magten
2006
 
  Hizbollah-angreb på israelske soldater og civile leder til månedlang massiv, israelsk militæroperation.  
 
Voldsom intern splid blandt palæstinenserne. Hamas sætter Fatah fra magten i Gaza ved voldeligt kup.
Hamas overtager Gaza
2007
 
 
Forgæves freds-forhandlinger
2007-08
Israel og det palæstinensiske selvstyre er tættere på enighed om fredsløsning end nogensinde.  
 
Tiltagende raketangreb fra Gaza mod Israels civilbefolk-
ning resulterer i militær offensiv mod Hamas' positioner i landstriben.
Gaza-krigen
2008-09
 


De sidste afsnit i den kronologiske præsentations kapitel 5, der dækker begivenhederne op til i dag, er under udarbejdelse.


Tilbage

 

Untitled Document


 For an English version
 of this website visit
 History-of-Israel.org


   


   


   


   


   


   


   


   


   

 

 

Untitled Document

 
Teksten på denne side tilhører IsraelsHistorie.dk, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.