Untitled Document
Main PageHistory of  IsraelTime LineDocumentsMore ReadingLinksAbout
 

Velkommen til IsraelsHistorie.dk

Det overordnede mål med denne hjemmeside er at bidrage
til at sikre Israels fortsatte eksistens som en jødisk og demokratisk stat gennem opnåelse at en varig og retfærdig fred mellem Israel og landets arabiske naboer, bygget på et realistisk kompromis, der vil kræve indrømmelser fra begge sider.

Selvom fred er et mål, der efter alt at dømme deles af et flertal af både israelere og palæstinensere, er der ikke noget, der tyder på, at parterne vil kunne gøre tilstrækkelige fremskridt uden verdenssamfundets medvirken og assistance.

Skal vi i Europa gøre os håb om at kunne bidrage konstruktivt til konfliktens løsning, er det nødvendigt med et nøje kendskab til dens mange og komplekse problemstillinger.

Da Danmarks og Europas mellemøstpolitik i vid udstrækning dikteres at den folkelige opinion, er det altså nødvendigt, at ikke bare politikere, men også befolkningen som helhed, har et rimeligt nuanceret billede af, hvad der forgår i dette, måske verdens vigtigste brændpunkt.

Herhjemme er det naturligvis først og fremmest de danske mediers ansvar, et ansvar, som de beklageligvis hidtil langt fra har levet op til. Tværtimod har medierne herhjemme, med eller uden overlæg, i vid udstrækning deltaget direkte i forvrængning og manipulation af fakta, både historiske og aktuelle.

Formålet med hjemmesiden er derfor at give en let tilgængelig, men alligevel præcis præsentation af den moderne, jødiske stats historie, for at læseren kan opnå en bedre forståelse af den langstrakte konflikt mellem Israel og dets arabiske naboer.

Materialet kan bruges af studerende fra grundskolen til universitetsniveau, lærere, journalister, politikere og hvem som helst, der ellers måtte være intereseret i at tilegne sig mere viden om emnet.

Den historiske tekst er forfattet af Dan Harder, redaktør af hjemmesiden Israel-Online.dk, der, udover at tilbyde forskellig faktuel information om Israel, søger at bekæmpe misinformation om Israel i de danske medier.

Materialet tilhører IsraelsHistorie.dk, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål. Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.

God fornøjelse!


IsraelsHistorie.dk's Privacy Policy (in English)


Tilbage

 

 

 

Untitled Document

 
Israels historie - En kronologisk præsentation - IsraelsHistorie.dk