Untitled Document
Main PageHistory of  IsraelTime LineDocumentsMore ReadingLinksAbout
 

Untitled Document

Indledning

1. Tidlige tider
(1000 f.v.t. - 1917)

   Side 1
   (1000 f.v.t. - 135)

   Side 2
   (313 - 1917)

2. Israels oprettelse (1880 - 1947)

3. Den nye stat
(1947 - 1974)

 

 

 

 


Israels historie
- en kronologisk præsentatio
n


1. Tidlige tider (313 - 1917)

313 - Byzantinsk tid
Den romerske Kejser Konstantin gjorde kristendommen til officiel religion i Romerriget og flyttede i 330 imperiets hovedstad fra Rom til Byzans, som han omdøbte til Konstantinopel (nu Istanbul i Tyrkiet). Ved udgangen af 300-tallet blev også Judæa, nu kaldet Palæstina, et overvejende kristent område, og der blev bygget kirker og klostre på kristendommens hellige steder i Jerusalem, Betlehem og Galilæa. Jøder formentes igen adgang til Jerusalem.

614 - Perserne vender tilbage
Perserne (fra det nuværende Iran) overtog igen for en kort stund kontrollen med Jerusalem. Men da den byzantinske kejser Heraklius slog den persiske invasion tilbage, og i år 629 genvandt byen, beordrede han alle jøder dræbt og alle synagoger brændt. Mange jøder flygtede til Egypten og andre egne af imperiet.

637 - Arabisk herredømme
Fra den arabiske halvø udbredtes i 630'erne en ny religion, islam, og inden for få år blev både det persiske og det byzantinske rige besejret. I 638 faldt Jerusalem til den arabiske kalif Omar og blev underlagt det muslimske imperium, som regeredes fra kalifatet i byen Medina (i dag i Saudi-arabien). Omar grundlagde den første moske (al-Aqsa-moskeen) på pladsen i Jerusalem, hvor det jødiske tempel tidligere havde ligget.

De efterfølgende århundreder var præget af intern splid i den muslimske verden. Skiftende kaliffer regerede over det meste af Mellemøsten fra hovedsæder i Damaskus (fra 661) og Bagdad (fra 750). Jøder og kristne blev tolereret, men var underlagt særlige restriktioner, hvorfor mange enten konverterede til islam eller forlod landet. I 969 blev Jerusalem erobret af Fatimide-dynastiet, der regerede fra kalifatet i Kairo, og i 1071 endte det arabiske herredømme over Jerusalem, da Fatimiderne blev smidt på porten af de tyrkiske seljukker.


Jerusalem (malet af David Roberts, 1842).

1099 - Korsfarerne
Pave Urban II opfordrede til korstog for at generobre Det Hellige Land fra muslimerne, og i 1099 indtog de første korsfarere Jerusalem og massakrerede et stort antal jøder og muslimer. I de efterfølgende par hundrede år kæmpede korsfarerne og forskellige muslimske herskere om kontrollen med området. I 1187 lykkedes det den kurdiske general Saladin, der regerede over både Egypten og Syrien, at generobre Jerusalem til muslimerne.

1291 - Mamelukkerne
Mamelukkerne (oprindeligt en hær af slaver primært fra Tyrkiet og Nordkaukasus) overtog i 1250 magten i Egypten fra Saladins Ayyubide-dynasti. Korsfarernes sidste bastion i Det Hellige Land, havnebyen Akko, faldt til mamelukkerne i 1291. I de efterfølgende par hundrede år, hvor Palæstina regeredes fra Damaskus, ophørte provinsen med at fungere som knudepunkt for handel med Fjernøsten, og befolkningen, inklusive de få tusinde jødiske familier, der var tilbage, levede i yderste fattigdom. Flere byer lå i ruiner, og selv Jerusalem var næsten forladt. I 1351 blev Palæstina angrebet af pest, og omkring år 1500 var områdets befolkningstal faldet til bare 200.000 mennesker. Mamelukkerne regerede området fra Egypten til Syrien indtil de blev besejret af de osmanniske tyrkere.

1517-1917 - Det osmanniske imperium
Osmannerne (tyrkerne) indtog i 1517 Kairo og regerede de næste 400 år over hele Mellemøsten fra deres hovedstad, Konstantinopel (nu Istanbul). Området, før kendt som Judæa eller Palæstina, havde ikke længere status som en selvstændig landsdel, men var underlagt det osmanniske imperiums syriske provins med Damaskus som lokal, administrativ hovedstad. Regionen forblev forsømt og underudviklet, og stort set afskåret fra den øvrige verden.


Et at de første fotos af Jerusalem, 1844.

Fortsæt: Kapitel 2 - Israels oprettelse


Tilbage

 

Untitled Document


 For an English version
 of this website visit
 History-of-Israel.org


   


   


   

 

 

Untitled Document

 
Teksten på denne side tilhører IsraelsHistorie.dk, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.