Untitled Document
Main PageHistory of  IsraelTime LineDocumentsMore ReadingLinksAbout
 

Untitled Document

Indledning

1. Tidlige tider
(1000 f.v.t. - 1917)

2. Israels oprettelse (1880 - 1947)

   Side 1
   (1880 - 1920)

   Side 2
   (1920 - 1939)

   Side 3
   (1938 - 1947)

3. Den nye stat
(1947 - 1974)

 

 

 


Israels historie
- en kronologisk præsentation


2. Israels oprettelse (1880 - 1947)

1880 - Jøderne i Palæstina
Tyrkerne herskede over Palæstina som en del af det osmanniske imperiums syriske provins siden erobringen af hele Mellemøsten i starten af 1500-tallet. I alle årene var der en uafbrudt, jødisk tilstedeværelse i området, først og fremmest i de hellige byer Safed, Tiberias, Hebron og Jerusalem. Det jødiske samfunds befolkningstal varierede, men talte i 1880 omkring 25.000, ca. 1/10 af den samlede befolkning.


Det osmanniske imperium, 1914.

1880 - Den første indvandringsbølge
Undertrykkelse og forfølgelse i Europa fik fra 1880'erne mange europæiske jøder til at udvandre, særligt fra de russisk kontrollerede, østeuropæiske provinser. Et af målene var Palæstina, og i den første større bølge af indvandring ankom omkring 25.000 jøder. Ved århundredeskiftet var der således ca. 50.000 jøder i Palæstina ud af en samlet befolkning på ca. 350.000.

Theodor Herzl.

1897 - Herzl og den zionistiske idé
Som reaktion på europæisk jødeforfølgelse udgav den østrigsk-jødiske journalist og forfatter, Theodor Herzl, i 1896 bogen "Der Judenstaat" (Jødestaten). Heri beskrev han et moderne, socialdemokratisk samfund, hvor jøder kunne leve i fred og selv-bestemmelse. Året efter vedtog den første zionistiske kongres (Zion er et andet ord for Israel) stiftelsen af en international organisation med det erklærede mål: "at etablere et hjem for det jødiske folk i Palæstina, garanteret under international lov." Herzl og andre zionistiske ledere søgte opbakning til projektet hos lederne af de forskellige stormagter - det osmanniske imperium, Tyskland og England. Kun sidstnævnte udviste interesse for idéen.

Tel Aviv grundlægges på sandet langs
Middelhavets kyst, 1909.
 
 

1904-14 - Den anden indvandringsbølge
Nye russiske pogromer i starten af århundredet ansporede endnu en bølge af udvandring til Palæstina. Jødiske organisationer samlede midler ind over hele verden og opkøbte land, hvorpå de nyankomne jøder oprettede landbrug og byer. I 1909 oprettedes den første kibbutz (socialistisk landbrugsfællesskab), og samme år grundlagdes byen Tel Aviv ved siden af den arabiske havneby Jaffa. Også mange arabere fandt i denne tid vej til Palæstina. I 1914 var den jødiske befolkning vokset til 85.000, den arabiske til 500.000.

1915-17 - Løfter og alliancer
England planlagde under Første Verdenskrig en invasion af det Osmanniske Imperium, som Palæstina var en del af, og søgte at skabe alliancer på kryds og tværs. I 1915 lovede englænderne, i en hemmelig brevveksling med emiren af Mekka, støtte til arabisk selvstændighed i Mellemøsten. I 1916 indgik de en hemmelig aftale med Frankrig om opdeling af krigsbyttet, og i 1917 udstedte den engelske regering i "Balfour-deklarationen" et løfte til zionistbevægelsen om at støtte oprettelsen af "et nationalt hjem for det jødiske folk" i Palæstina.


Den britiske General Allenby indtager Jerusalem, december 1917.

1917 - Den britiske invasion
Det Osmanniske Imperium valgte i Første Verdenskrig side til fordel for centralmagterne (Tyskland og Østrig-Ungarn) og kom dermed i krig med England. De britiske tropper invaderede hele det osmanniske Mellemøsten. I 1917 indtog den britiske general Allenby Jerusalem, og året efter Damaskus.

1920 - Oprettelsen af "mandatområder"
Efter krigens afslutning opdelte sejrherrerne Mellemøsten i en række "mandatområder" under fransk og britisk administration. Syrien (i dag Syrien og Libanon) gik til franskmændene, og Palæstina (det nuværende Jordan og Israel inkl. Gaza og Vestbredden) kom ligesom Mesopotamien (Irak) under engelsk kontrol. Løftet om oprettelsen af et nationalt hjem for jøderne i Palæstina blev integreret i mandataftalen.


Mandatområderne for Syrien, Palæstina og Mesopotamien.

Fortsæt: Kapitel 2 - Israel oprettelse - Side 2


Tilbage


Untitled Document


 For an English version
 of this website visit
 History-of-Israel.org


   


   


   

 

 

Untitled Document

 
Teksten på denne side tilhører IsraelsHistorie.dk, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.