Untitled Document
Main PageHistory of  IsraelTime LineDocumentsMore ReadingLinksAbout
 

Untitled Document


Balfour-deklarationen, 1917

Palæstinamandatet, 1922

FNs generalforsamlings
resolution 181,
1947

FNs sikkerhedsråds
resolution 42,
1948

FNs generalforsamlings
resolution 194,
1948

FNs sikkerhedsråds
resolution 242,
1967

FNs sikkerhedsråds
resolution 338,
1973

FNs sikkerhedsråds
resolution 1701,
2006


Oslo-aftalerne:

Oslo I - Principerklæring,
1993

Gaza-Jeriko-aftalen,
1994

Oslo II -
Midlertidig aftale,
1995

Wye River Memorandum,
1998

Sharm el Sheikh Memorandum,
1999


Andet:

Det arabiske
fredsinitiativ
2002

Køreplanen for fred
2003

 

 

 

 

FNs sikkerhedsråds resolution 42 (vedtaget 5. marts1948)

UN Security Council resolution 42

Tilbage

 

Untitled Document


 For an English version
 of this website visit
 History-of-Israel.org


   

 

 

 
Israels historie - En kronologisk præsentation - IsraelsHistorie.dk