Untitled Document
Main PageHistory of  IsraelTime LineDocumentsMore ReadingLinksAbout
 

Untitled Document


Balfour-deklarationen, 1917

Palæstinamandatet, 1922

FNs generalforsamlings
resolution 181,
1947

FNs sikkerhedsråds
resolution 42,
1948

FNs generalforsamlings
resolution 194,
1948

FNs sikkerhedsråds
resolution 242,
1967

FNs sikkerhedsråds
resolution 338,
1973

FNs sikkerhedsråds
resolution 1701,
2006


Oslo-aftalerne:

Oslo I - Principerklæring,
1993

Gaza-Jeriko-aftalen,
1994

Oslo II -
Midlertidig aftale,
1995

Wye River Memorandum,
1998

Sharm el Sheikh Memorandum,
1999


Andet:

Det arabiske
fredsinitiativ
2002

Køreplanen for fred
2003

 

 

 

 

Oslo-aftalerne

"Oslo-aftalerne" er en serie af aftaler indgået mellem Israel og PLO (Palestine Liberation Organization) i perioden 1993-1999, der definerer parternes forpligtelser i forbindelse med Israels overdragelse af kontrollen med dele af Vestbredden og Gaza-striben til det nyoprettede palæstinensiske selvstyre.

Aftalerne og "Oslo-processen" bærer den norske hovedstads navn, fordi den begyndte med hemmelige møder mellem repræsentanter for de to parter i Oslo, formidlet af den norske regering.

Processen blev indledt med en principerklæring (Declaration Of Principles), underskrevet af Israels premierminister, Yitzhak Rabin, og den palæstinensiske leder, Yassir Arafat, i Washington den 13. september 1993. I årene efter fulgte en række yderligere aftaler, hvoraf de vigtigste kan læses her.


Oslo I - Principerklæring (Declaration of Principles)

13 . september 1993 - Deklarationen udstikker retningslinierne for den efterfølgende proces. Ifølge aftalen anerkender Israel PLO som den retmæssige repræsentant for det palæstinensiske folk, og bekendtgør sin intention om at indlede forhandlinger med organisationen som del af en omfattende fredsproces i regionen. Yassir Arafat anerkender Israels ret til at eksistere i fred og sikkerhed, bekender sig til en fredelig løsning på konflikten, forpligter sig til at afstå fra brugen af terror og vold, og lover at fjerne de paragraffer i PLO's charter, der bestrider Israels ret til selvstændighed.


Gaza-Jeriko-aftalen (Cairo Agreement)
4 . maj 1994 - Aftalen definerer den praktiske implementering af principserklæringen i Oslo I-aftalen fra 1993, ifølge hvilken Israel overlader kontrollen med størstedelen af Gaza-striben og et område omkring Vestbred-byen Jeriko til det nyoprettede Palæstinensiske Selvstyre under ledelse af PLO-lederen Yassir Arafat.


Oslo II - Midlertidig aftale (Taba Agreement)

28 . september 1995 - Aftalen definerer vilkårene for en fem-års overgangsperiode med palæstinensisk selvstyre over store dele af Vestbredden (og hovedparten af dens palæstinensiske befolkning), herunder oprettelsen af et palæstinensisk, demokratisk parlament.


Wye River Memorandum
23 . oktober 1998 - Memorandummet beskriver planlagte israelske tilbagetrækninger fra Vestbredden til gengæld for en palæstinensisk indsats i forhold til at forhindre terrorhandlinger imod israelere, som allerede stipuleret i Oslo II-aftalen fra 1994.


Sharm el Sheikh Memorandum

4 . september 1999 - Memorandummet beskriver, ligesom Wye River-memorandummet en række planlagte israelske tilbagetrækninger fra Vestbredden til gengæld for en palæstinensisk indsats i forhold til at forhindre terrorhandlinger imod israelere, som allerede stipuleret i Oslo II-aftalen fra 1994.


Tilbage

 

Untitled Document


 For an English version
 of this website visit
 History-of-Israel.org


   

 

 

Untitled Document

 
Israels historie - En kronologisk præsentation - IsraelsHistorie.dk